Saatchi & Saatchi

MMS Marketinške komunikacije d.o.o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Slovenia

T: 00386 1 23 43 500, 00386 1 23 43 708
E: info@saatchi.si
E: spela.petac@saatchi.si